AHLAK DERGİSİ
Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Makaleler:

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya , Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Ender Büyüközkara, Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Muhammet Emin Ünal, Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Engin Erdemir, Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Fethullah Topal, Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Soruşturma, Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Halil Berktay, “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Tahsin Güngör, “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Ahmet Taşağıl, “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

M. Fatih Çalışır, “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmektir.”.

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risale-i Ahlak – 2 , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Eser – Kitap Kritiği

Ömer Türker, Ahlâkîliğin Doğası, Ketebe Yayınları , Tahsin Demir

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya – Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya – Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Mustafa Başaran, Psikolojik Danışman, Millî Eğitim Bakanlığı

https://orcid.org/0000-0001-8070-1947

Mehmet Kaya, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi,

https://orcid.org/0000-0003-2659-3601

Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Doğası gereği toplumsal bir varlık olarak yaşayan insan, çevresiyle ilişkilerinde saygılı olmak zorundadır. Saygı kişiler arası iletişimin en temel öğelerinden birisidir. Sadece insanlara gösterilmesi gereken bir tutum olmamakla birlikte doğadaki bütün varlıklar için çok değerlidir. Buradan hareketle bu çalışmanın konusu saygı olarak belirlenmiş ve saygı kavramının, kültürümüzün öğelerinin sıkça yer bulduğu, Türk kültürünün önemli üç eseri olan Kutadgu Bilig, Dedem Korkut Kitabı ve Orhon Kitabelerinde işlenişi incelenmiştir.

Ender Büyüközkara – Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Ender Büyüközkara – Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Ender Büyüközkara, Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.5336926

Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Bu çalışmanın konusunu, Yunus Emre’nin tasavvuf sisteminde ahlak ilkelerinin incelenmesi teşkil eder. “Aşk” mefhumu söz konusu sistemde temel yapıtaşı konumundadır. Aşk, insanı hakikî manada insan kılan öğe şeklinde düşünülmekte ve bu çerçevede âşık, ahlaklılık ve kemal sahibi insan-ı kâmile tekabül etmektedir. Buna bağlı olarak ahlak ilkeleri, ahlaklılık ve kemal idealine ilişkin temel kurallar yani kişiyi âşık kılacak temel düsturlar şeklinde düşünülebilir.

M. Emin Ünal – Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

M. Emin Ünal – Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Muhammet Emin Ünal –

Arş. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
meminunal@nku.edu.tr

orcid : https://orcid.org/0000-0001-8798-4070

DOI: 10.5281/zenodo.5336823

Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Bu çalışma Kâfiyeci adıyla meşhur olmuş Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman (öl. 879/1474)’ın tarih usûlü ve tarihçilik ahlakına dair görüşleri ele almayı amaçlar. Bunun yanı sıra Kâfiye’cinin tarihçilerde aradığı şartları ve tarih yazımı türlerini aktarmayı hedefler.

Engin Erdemir – Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Engin Erdemir – Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Engin Erdemir

Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans.
enginerdemir.aca@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.5336933

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4143-5161

Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Friedrich Nietzsche’nin ahlak felsefesinde mutluluğun imkânı konulu bu çalışma, özcü yaklaşımla kurulan mutluluk ahlakının eleştirisi üzerinden, mutluluk kavramının Nietzsche felsefesindeki konumunu anlamak üzerine yapılmıştır. Ahlakı, “iyi” ve “kötü” gibi sabit iki değer üzerine inşa eden ve mutluluğu nihaî amaç olarak niteleyen ahlak kuramları, insanın imkânlar çokluğu karşısında değer yaratma fırsatını engelleyen ve bir anlamda sürü ahlakının yaygınlaşmasına sebep olmasıyla çöküşü de hızlandıran yorumlardır. İnsan, yaşamın ona sunduğu sevgi, paylaşım, keyif, acı gibi durumlar karşısında bir seçim yapmak zorunda değildir.

Fethullah Topal – Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Fethullah Topal – Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

FETHULLAH TOPAL

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Yüksek Lisans.
topalfehullah@gmail.com

orcid: https://orcid.org/0000-0002-1843-7310

DOI: 10.5281/zenodo.5385666

Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

İnsan bir ahlâk varlığıdır. Ahlâki kararlarının kendine yüklediği ödevleri yapmakla mükelleftir. Ahlâki eylemlerinin, iyi ve kötü arasında özgürce yaptığı seçimlerinin sorumluluğunu üstlenir. Ya hayatı boyunca daima iyiyi seçmek gayretinde olur ve erdemli bir hayat sürer ya da kötüyü seçmenin vicdan azabını yaşar.

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Halil Berktay

Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü.
halil.berktay@ihu.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5336753

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Prof. Dr. Halil Berktay, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorularını cevaplıyor.

Tahsin Görgün – “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Tahsin Görgün – “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Tahsin Görgün

Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.
tgorgun@29mayis.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5338535

Tahsin Görgün – “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Prof. Dr. Tahsin Görgün, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorularını cevaplıyor. 

Ahmet Taşağıl – “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

Ahmet Taşağıl – “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

Ahmet Taşağıl

Prof. Dr., Yedi Tepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
ahmet.tasagil@yeditepe.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5336749

Ahmet Taşağıl – “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorularını cevaplıyor.

M. Fatih Çalışır – “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmektir.”

M. Fatih Çalışır – “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmektir.”

M. Fatih Çalışır

Dr. Öğr. Üyesi, İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü.
fatih.calisir@ihu.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5338557


M. Fatih Çalışır – “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmektir.”

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Fatih Çalışır, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorusunu cevaplıyor.