AHLAK DERGİSİ
Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 2

Makaleler:

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya , Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Ender Büyüközkara, Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Muhammet Emin Ünal, Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Engin Erdemir, Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Fethullah Topal, Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Soruşturma, Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Halil Berktay, “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Tahsin Güngör, “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Ahmet Taşağıl, “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

M. Fatih Çalışır, “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmektir.”.

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risale-i Ahlak – 2 , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Eser – Kitap Kritiği

Ömer Türker, Ahlâkîliğin Doğası, Ketebe Yayınları , Tahsin Demir

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Ahlak Dergisi Cilt: 1 Sayı: 1

Makaleler:

Levent Bayraktar, Aşkınlık ve Ahlâk 

Rahmi Karakuş, Ahlâk Üzerine Düşünmek 

Ender Büyüközkara, Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması 

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları 

Soruşturma, Felsefenin Ahlâkı

Kenan Gürsoy, “Felsefe bir ahlâk yeridir.” 

Ali Osman Gündoğan, “Ahlâk bir muharebe alanıdır.” 

Cengiz Çakmak, “Evet, felsefenin de artık etiği olacak. Neden? Çünkü felsefe ethos’unu ve nomos’unu yitiriyor.” 

Ayhan Bıçak, “Felsefe, filozofu dürüst olmaya zorlar.” 

Hakan Poyraz,”Filozof bir ahlâk yaratmaz, bir toplumsal ahlâkın içinde doğar.” 

Çeviri/Transkripsiyon:

Mehmed Sadık Rifat Paşa Risâle-i Ahlâk , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî Risâle Fî Îmâni Fir’avn , Haz. Ali Vasfi Kurt

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism to Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism to Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism To Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

This essay aims to indicate the comparative analysis of the political offers and discussions of the two important 􀏐igures of contemporary political philosophy, Rawls and Habermas, and the current literature in terms of the similarities and differences in the political philosophy of these two thinkers. This enquiry will focus on possible contribution concerning the contemporary political problems in light of the Rawls-Habermas debate.

A Reading Of The Ethics Of Revolt Of Nurettin Topçu Based On Death Ethics

A Reading Of The Ethics Of Revolt Of Nurettin Topçu Based On Death Ethics

A Reading Of The Ethics Of Revolt Of Nurettin
Topçu Based On Death Ethics

Nurettin Topçu constitutes his understanding of morals on the basis of Maurice Blondel’s actionism, and Su􀏐ism. This understanding is called voluntarist idealism, action ethics, and ethics of revolt. In this paper, Topçu’s views concerning the 􀏐ield of morals will be considered in context of death ethics. By death ethics, I mean an understanding of morals depending on metaphorical or voluntary death, which is brie􀏐ly expressed by the hadith “Die before you die”. Through this death, human being wipes his/her self in the Absolute Being in an aspect; comprehends that he/she is in, from, and with Him; and gains habit in line with this consciousness. Such points can be stated when Topçu’s ethics of revolt is considered in the perspective of death ethics: Human being is enslaved by every kind of tie, whether individual or social. In order to get rid of this slavery, revolt against the self without God, and thus action is required. At the end of this, the person reaches eternity, Absolute Being, by passing all individual and social stages; and surrenders to His will, and his/her being is wiped away in His being. In this case, metaphorical or voluntary death happens. However, the duality between God and human being also holds over. On the other hand, this action and revolt is endless and renewed consistently.

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mükerrem Bedizel Aydın – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

Ender Büyüközkara – Dr. Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173095

ORCID: orcid.org/0000-0002-2047-265X

ORCID: orcid.org/0000-0002-7039-3159

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 89-101

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Risâle-i Ahlâk

Mehmed Sadık Rifat Paşa’nın Risale-i Ahlak’ın incelemesi ve transkripsiyonu. 

Advisory Board

Advisory Board

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas U. / Kyrgyzstan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Turkey)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / United Kingdom)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas U. / Kyrgyzstan

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Turkey)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Turkey)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Turkey)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Turkey)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Turkey)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Turkey)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Jordan)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Turkey)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Turkey)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Turkey)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Turkey)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)


Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)