AHLAK DERGİSİ
Açık ve Ulaşılabilir Veri Sistemi

Açık ve Ulaşılabilir Veri Sistemi

Ahlâk Dergisi açık erişim politikası yürütmektedir. Tüm yayınlanmış veriler ve makaleler www.ahlâkdergisi.org adresinde ve dergimizin Dergi Park sayfalarında yayımlanır. Bu bağlamda okuyucular ve araştırmacılar gerekli referansları göstermek kaydıyla Ahlâk Dergisi’nde yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir veya çoğaltabilir.

DOI Kullanımı

DOI Kullanımı

DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa- nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.

Ahlâk Dergisi için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında): dx.doi.org
DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Kabul ve Onay Mektubu

Kabul ve Onay Mektubu

Yazarın ihtiyacı veya talebi doğrultusunda, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu ifade eden bir kabul mektubu gönderilebilir. Mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği “Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI)” numarasını içermektedir.