AHLAK DERGİSİ


İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

@ Sakarya University

Editör

Burhaneddin Kanlıoğlu

Turkey

Burhaneddinkanliogluı@gmail.com

Etik & Politik Felsefe

About: PhD Candidate @ Istanbul University

Editör Yardımcısı

Ali Öztürk

Turkey

aliozturk@sakarya.edu.tr

Sosyoloji, Güven Çalışmaları

About: PhD Candidate @ Sakarya University

Editöryal Düzen ve Tasarım / Editorial Layout and Design

Selda Kavas Afacan

Turkey

selda.kavasafacan@gmail.com
Art & Design

About: PhD Candidate @ Yildiz Technical University

Dijital Medya Sekreteri / Digital Media Secretary

Gökhan Özmen

Turkey

gokhanozm@gmail.com