THE AHLAK JOURNAL
The Ahlâk Journal Volume: 1 Issue: 2

The Ahlâk Journal Volume: 1 Issue: 2

Articles:

Mustafa Başaran, Mehmet Kaya , Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Ender Büyüközkara, Yunus Emre Düşüncesinde Ahlak İlkeleri

Muhammet Emin Ünal, Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Engin Erdemir, Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Fethullah Topal, Sâmiha Ayverdi Düşüncesinde Ahlâkın Anlamı ve Değeri

Investigation, Tarihin Ahlâkı, Tarihçinin Ahlâkı

Halil Berktay, “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Tahsin Güngör, “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Ahmet Taşağıl, “Tarihçinin ahlâklı olması, tarihin ahlâklı olmasına yansır”

M. Fatih Çalışır, “Bir tarihçinin ahlâkının en temel kriteri; doğru olmayı ve doğruya ulaşmayı kendine düstur edinmesidir.”

Translation/Transcription:

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risale-i Ahlak – 2 , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Book Review

Ömer Türker, Ahlâkîliğin Doğası, Ketebe Yayınları , Tahsin Demir

The Ahlâk Journal Volume: 1 Issue: 1

The Ahlâk Journal Volume: 1 Issue: 1

Articles:

Levent Bayraktar, Aşkınlık ve Ahlâk 

Rahmi Karakuş, Ahlâk Üzerine Düşünmek 

Ender Büyüközkara, Nurettin Topçu’nun İsyan Ahlâkı’nın Ölüm Etiği Temelli Bir Okuması 

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları 

Investigation, Felsefenin Ahlâkı

Kenan Gürsoy, “Felsefe bir ahlâk yeridir.” 

Ali Osman Gündoğan, “Ahlâk bir muharebe alanıdır.” 

Cengiz Çakmak, “Evet, felsefenin de artık etiği olacak. Neden? Çünkü felsefe ethos’unu ve nomos’unu yitiriyor.” 

Ayhan Bıçak, “Felsefe, filozofu dürüst olmaya zorlar.” 

Hakan Poyraz,”Filozof bir ahlâk yaratmaz, bir toplumsal ahlâkın içinde doğar.” 

Translation/Transcription:

Mehmed Sadık Rifat Paşa Risâle-i Ahlâk , Haz. Mükerrem Bedizel Aydın, Ender Büyüközkara

Muhammed ed-Devvânî es-Sıddîkî Risâle Fî Îmâni Fir’avn , Haz. Ali Vasfi Kurt

Advisory Board

Advisory Board

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas U. / Kyrgyzstan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Turkey)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / United Kingdom)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas U. / Kyrgyzstan

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Turkey)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Turkey)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Turkey)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Turkey)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Turkey)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Turkey)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Jordan)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Turkey)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Turkey)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Turkey)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Turkey)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)


Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)

Editorial Team

Editorial Team

Publisher and Managing Editor

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya University

Editor-in-Chief

Res. Assist. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya University

Assosciate Editor

Burhaneddin Kanlıoğlu

PhD Candidate, Istanbul University

Associate Editor

Res. Assist. Ali Öztürk

PhD Candidate, Sakarya Universitiy

Editorial Layout and Design

Selda Kavas Afacan

PhD Candidate, Yıldız Teknik Üniversitesi

Digital Media Secretary

Gökhan Özmen

Call for Articles

Call for Articles

The Ahlâk Journal is an independent and peer-reviewed academic journal that began to be published in 2020 semiannually. The journal bears the aim of publishing studies that will make contributions to the literature of moral philosophy and particularly ethics. The journal is especially interested in studies that will make theoretical and methodological  contributions and conbine them with experimental analysis.

Today, each subject that underpins the network of public relations, the individual, society, family, business world, education, academy and even the world of sports needs to be interpreted systematically in terms of moral norms, and the journal pursues this aim.

 The Ahlâk Journal supports each and every study that carried out around the concept of “morality”, which is the core of all relationships between subject and society and covers the whole life. We adress every scientist who wants to be a part of this academic production for the first issue of the journal.

The Ahlâk Journal, which began its publishing life has started to accept articles that are original, go beyond its field limits, and prepared with an understanding of both disciplinary and interdisciplinary approaches. Bearing in mind that your articles will be review before published, you can send your studies by clicking the link below. The studies should be sent in accordance with the rules and recommendations that mentioned. 

The Usage of DOI

The Usage of DOI

DOI can be used for quotation or connection with electronic documents. DOI consists of alpha-numeric strings assigned to documents by the publisher at the onset of electronic publishing and is unique. The assigned DOI can not be changed. Therefore it is a tool suitable for quotation, especially for articles that of which the bibliography is not ready and on publishing process.

An accurte example of a DOI for the Ahlâk Journal is dx.doi.org. (internet adress format)

When DOI is used for linking to a document on the internet, this identifier does not change.