Mügem Kızılcık – Søren Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme” Adlı Eseri Üzerine Felsefi Bir Çözümleme Denemesi

Mügem Kızılcık – Søren Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme” Adlı Eseri Üzerine Felsefi Bir Çözümleme Denemesi

Mügem Kızılcık, Yüksek Lisans Öğrencisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe Ana Bilim Dalı
https://orcid.org/0009-0009-0736-4142

DOI: 10.5281/zenodo.11032151

Mügem Kızılcık – Søren Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme” Adlı Eseri Üzerine Felsefi Bir Çözümleme Denemesi

1813-1855 yılları arasında yaşayan Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, 19. yüzyıl Batı felsefesinin köşe taşlarından biri olan varoluşçu düşünürdür.

Parisa Hadavibavili, Zekiye Turan & Yusuf Turan – Metaphysics of Midwifery in the Concept of Care: A Review Article

Parisa Hadavibavili, Zekiye Turan & Yusuf Turan – Metaphysics of Midwifery in the Concept of Care: A Review Article

Parisa Hadavibavili, Öğr. Gör.; Doktora Öğrencisi

Sakarya Üniversitesi, Ebelik Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-0135-9651

Zekiye Turan, Doç. Dr.

Sakarya Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-2763-2820

Yusuf Turan, Öğr. Gör.

Sakarya Üniversitesi, Felsefe Bölümü

https://orcid.org/0000-0002-8169-3480

DOI: 10.5281/zenodo.11032111

Metaphysics of Midwifery in the Concept of Care: A Review Article

Purpose: This paper is a multidisciplinary review that combines the knowledge of midwifery and philosophy perspective to develop an original outlook on the metaphysics of midwifery.
Method: This is a review study. The research was conducted using keywords in the databases between 1995 and 2022. Considering the lack of records related to the exact phrases of “metaphysics of midwifery,” we attempted to categorize the metaphysics into three fundamental keywords, including “midwifery and ethics,” “midwifery and moral responsibility,” and “midwifery and spiritual care.”
Results: Among the retrieved full-text publications, fewer than ten articles discussed spiritual care and ethics in the midwifery field based on their titles and abstracts. Also, a doctoral thesis addressed the metaphysics of love as moral responsibility in nursing and midwifery. Based on our original opinion, the metaphysics of midwifery can be classified into three categories: spiritual and mental health support, moral responsibility, and ethical responsibilities.
Conclusion: We aimed to prove metaphysics exists in midwifery and integrate it into midwifery education programs to increase satisfaction of care in pregnant women. Furthermore, it is anticipated that the findings of this initial review will stimulate further qualitative and quantitative research on midwifery metaphysics, which has remained largely unknown throughout practice and education.

Hamit Balcı – Kentsel Dönüşümden Kültürel ve Ahlaki Dönüşüme: Roman Kimliğini Sulukule’de Anlamak

Hamit Balcı – Kentsel Dönüşümden Kültürel ve Ahlaki Dönüşüme: Roman Kimliğini Sulukule’de Anlamak

Hamit Balcı, Doktor Adayı

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi,

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı

https://orcid.org/0009-0000-8223-1600

DOI: 10.5281/zenodo.10411184

Kentsel Dönüşümden Kültürel ve Ahlaki Dönüşüme: Roman Kimliğini Sulukule’de Anlamak

Bu makalede kimlik ile değişim üzerinde durulmakta, öte yandan kimlik ile bireysel kişilik arasındaki tutarsızlıkların imkânları incelenmektedir. Her birey, kendi kimliğine istisna oluşturan karakteristik özellikler sergiler. Bu durum kimliğin bireyi bütün olarak temsil etmesinin önüne geçer. Dolayısıyla, kuşatıcı bir kimlik tespiti çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Ayrıca özcü bir anlayışa sahip olan kimliklerin tayini ile iktidar/erk mefhumu arasında bir ilişki de bulunmaktadır. Kimliğin belirlenmesinde erklerin sahip olduğu belirleyici roller, kimliğin dinamik rolünü de hesaba katmamaktadır. Makalede kimliğin dinamik doğası, Romanlarla meskûn bir mahal olan İstanbul’un Sulu kule semti üzerinde değerlendirilmektedir.