AHLAK DERGİSİ
  • Gönderilmek istenen metin daha önce hiçbir yerde ( tez çalışmaları dahil) yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere değerlendirilme sürecinde olmaması gerekir.
  • Bu cihetle, gönderilen çalışmanın arz edilmesi, bu çalışmanın daha önce yayımlanmadığı, yayımlanmak üzere bir değerlendirmeye tabi tutulmadığının beyanı olarak kabul edilir. Söz konusu çalışmanın yayımına tüm yazarlar ve yetkililerin açıktan veya alenen beyan etmeden onay verdiği, kabul edilirse elektronik ortam olmak üzere, İngilizce ya da başka dillerde telif hakkı, çalışma sahibinin izni olmadan başka bir mecrada yayımlanmayacağı anlamını taşır.