AHLAK DERGİSİ

Aşağıdaki baslıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini veren yazarlara yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kılavuz belirlenen kriterlerin makalelerde yer alıp almadığı hususunda detaylı bir yol haritası olarak hazırlanmıştır. Yazarlar bu kılavuza başvurabilir:

İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.

Makale iki veya daha fazla kişi tarafından yazıldıysa, yazarlardan biri dergi sekreteriyle yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmeli ve bu isim ilk sayfada “ad-soyad, posta adresi, iş/cep numarası ve e-posta” bilgileriyle birlikte belirtilmelidir.

Türkçe yazılmış makaleler için:

  • Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
  • İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,
  • İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).

İngilizce yazılmış makalelerde,

  • İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,
  • Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm Ahlâk Dergisi yetkilileri tarafından tercüme edilecektir.

Tüm görsel ögeler, uygun format ve uzantılarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlara sahip olmalıdır.

Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.

Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü sağlanmış olup, Türk Dil Kuralları hassasiyetlerine özen gösterilmelidir.

Referanslarda APA 6th edition formatı kullanılmalıdır.

Metinde tüm referanslar kaynakçada belirtilmek kaydıyla sıralanmalıdır.

Tescilli materyallerin kullanılabilmesi için kaynaklardan izin alınmalıdır. (İnternet siteleri dahil)