AHLAK DERGİSİ
Application Declaration

Application Declaration

The study that is to be sent (and thesis included) should not have been published or already in the process of evaluation for publishing on any medium before.

Therefore, sending a text to be reviewed and decided by the committee means the study has neither been published nor already in the process of decision for publication.

When a text is approved explicitly to be published, that means the study will not be published in a journal, English or in any other language, without the permission of the owner of the text.

Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Ahlâk Dergisi, 2020 yılında yayımlanmaya başlayan, “ahlâk” konulu akademik çalışmaları inceleyen ve bünyesinde bu literatüre katkı sunan hakemli bir dergidir. Dergimizin yola çıkış gayesi, insan ve toplum ilişkileri çerçevesinde ahlâk çalışmalarını farklı disiplinlerin desteklediği bir düzlemde ele almaktır. Dergimiz, ilerleyen süreçte nitelikli yazar kadrosu ve editöryal yapısıyla, bu alanda yapılan çalışmalara önemli katkılar sunacaktır.

Ahlâk Dergisi, 2020’den itibaren 6 ayda bir (Ekim, Mayıs) yayımlanmaktadır. Dergimizin nitelikli ve zengin editöryal politikası başta olmak üzere kapsamlı hakem değerlendirmeleri ile yayımlanan yazıları alanında özgün bir katkıya dönüştürecektir. Sosyal bilimlerin farklı alanlarına hitap eden metinleri titizlikle yürütülen bir sürece tabi tuttuğumuzu belirtmek isteriz.

Geçmişten günümüze insanın toplumla kurduğu ünsiyeti, toplumun özelden genele veya genelden özele kurduğu ilişki ağını inceleyen birçok disiplin meseleleri ele alma noktası olarak farklı kavramlar üzerine yoğunlaşmıştır. Ahlâk Dergisi, yapılan akademik araştırmalar ve incelemelerle bu ilişkiler ağını “ahlâk” kavramını merkeze alarak gerçekleştirmektedir. Dergi, disipliner gelenek ve sistemli çalışmaları önemsemekle birlikte, araştırmacıları; tabuları takılıp kalmadan disiplinler üzeri bir açılıma davet ediyor. Çok boyutlu düşünebilen, alanına hâkim, araştırma yöntemlerini ve fikirlerini zenginleştirebilen çalışmalar Ahlâk Dergisi’nde yer alabilmektedir.

Ahlâk Dergisi, ahlâk olgusu üzerinden yorumlanabilecek tüm ilişkiler ağına dair araştırma ve fikir yazılarını değerlendirme sürecine kabul etmektedir. Dergide yer alacak yazıların, akademik kurallar bütününe sadık kalmasının yanı sıra, çalışma alanına teorik ve metodolojik katkılar sunması önemsenmektedir. Yazıların tutarlı ve sistematik olması, çalışma sahasına yeni katkılarda bulunması ayrıca önem taşımaktadır. Aynı zamanda yeni bir teori üreten, ürettiği teorileri yeni bilgi ve belgelere dayandıran, güncel metodolojileri takip eden yazıların yayımlanma önceliği vardır. Ahlâk Dergisi, felsefe merkezli yeni bilgi ve teklifleri bünyesinde yaşatmayı amaçlayan bir mecradır. Bu mecrada, bahsedilen kriterler çerçevesinde yer almak isteyen tüm ilim insanlarına dergimizin sayfaları sonuna kadar açıktır.