Advisory Board

Advisory Board

ADVISORY BOARD

Abdiraşit Babataev (Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Uni. / Kyrgyzstan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Uni. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Uni. / Türkiye)

Anthony Booth (Prof. Dr. University of Sussex / United Kingdom)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Camgırbek Bököşov (Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Uni. / Kyrgyzstan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Uni. / Türkiye)

Habip Türker (Prof. Dr., Gaziantep Uni. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Uni. / Türkiye)

Kenan Göçer (Assoc Prof., Sakarya Uygulamalı Bilimler Uni. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Uni. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Uni. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Assoc Prof., Sakarya Uni. / Türkiye)

Mehmet Lütfi Arslan (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Uni. / Türkiye)

Mohammed Basil Altaie (Prof. Dr., Yarmouk University / Jordan)

Murat Ertan Kardeş (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Uni. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., Sakarya Uni. / Türkiye)

Necati Murad Omay (Assoc Prof., İstanbul Uni. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Uni. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Uni. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., Sakarya Uni. / Türkiye)

Shukrullo Umarov (Dr., International Scientific Research Center of Imam Tirmizi / Uzbekistan)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Uni. / Türkiye)

Tufan Çötok (Assoc Prof., Sakarya Uni. / Türkiye)

Uğur Köksal Odabaş (Assoc Prof., Atatürk Uni. / Türkiye)

Vasil Gluchman (Prof. Dr., University of Presov / Slovakia)

Editorial Board

Editorial Board

EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya University

Res. Assist. Dr. Ali Öztürk

Sakarya University

Dr. Ali Vasfi Kurt

Res. Assist. Ayhan Koçkaya

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya University

Prof. Dr. Levent Bayraktar

Ankara Yıldırım Beyazıt University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Kaya

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Tufan Çötok

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Rıdvan Şimşek

Bursa Teknik University

Assist Prof. Dr. Yasin Şahin

Giresun University

Editorial Team

Editorial Team

EDITORIAL TEAM

Publisher and Managing Editor

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya University

Editor-in-Chief

Assoc. Prof. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya University

Assosciate Editor

Burhaneddin Kanlıoğlu

PhD Candidate in Philosophy (Istanbul University), Bogazici University

Associate Editor

Res. Assist. Dr. Ali Öztürk

Sakarya University

Language Editor

Res. Assist. Ayhan Koçkaya

PhD Candidate, Sakarya University

Editorial Layout and Design

Dr. Selda Kavas Afacan

Foundation for Arts and Ideas

Digital Media Secretary

Gökhan Özmen

Editorial Office

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi A Blok Felsefe Bölümü Oda no:328

54050 Serdivan/SAKARYA TÜRKİYE

+902642956816 editor@ahlakdergisi.org