EDITORIAL BOARD

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya University

Res. Assist. Dr. Ali Öztürk

Sakarya University

Dr. Ali Vasfi Kurt

Res. Assist. Ayhan Koçkaya

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya University

Prof. Dr. Levent Bayraktar

Ankara Yıldırım Beyazıt University

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Kaya

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Tufan Çötok

Sakarya University

Assoc. Prof. Dr. Rıdvan Şimşek

Bursa Teknik University

Assist Prof. Dr. Yasin Şahin

Giresun University