Mustafa Başaran, Psikolojik Danışman, Millî Eğitim Bakanlığı

https://orcid.org/0000-0001-8070-1947

Mehmet Kaya, Doç. Dr., Sakarya Üniversitesi,

https://orcid.org/0000-0003-2659-3601

Eski Türk Eserlerinde “Saygı”

Doğası gereği toplumsal bir varlık olarak yaşayan insan, çevresiyle ilişkilerinde saygılı olmak zorundadır. Saygı kişiler arası iletişimin en temel öğelerinden birisidir. Sadece insanlara gösterilmesi gereken bir tutum olmamakla birlikte doğadaki bütün varlıklar için çok değerlidir. Buradan hareketle bu çalışmanın konusu saygı olarak belirlenmiş ve saygı kavramının, kültürümüzün öğelerinin sıkça yer bulduğu, Türk kültürünün önemli üç eseri olan Kutadgu Bilig, Dedem Korkut Kitabı ve Orhon Kitabelerinde işlenişi incelenmiştir.