Engin Erdemir

Gazi Üniversitesi, Yüksek Lisans.
enginerdemir.aca@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.5336933

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-4143-5161

Friedrich Nietzsche’de Mutluluğun İmkânı

Friedrich Nietzsche’nin ahlak felsefesinde mutluluğun imkânı konulu bu çalışma, özcü yaklaşımla kurulan mutluluk ahlakının eleştirisi üzerinden, mutluluk kavramının Nietzsche felsefesindeki konumunu anlamak üzerine yapılmıştır. Ahlakı, “iyi” ve “kötü” gibi sabit iki değer üzerine inşa eden ve mutluluğu nihaî amaç olarak niteleyen ahlak kuramları, insanın imkânlar çokluğu karşısında değer yaratma fırsatını engelleyen ve bir anlamda sürü ahlakının yaygınlaşmasına sebep olmasıyla çöküşü de hızlandıran yorumlardır. İnsan, yaşamın ona sunduğu sevgi, paylaşım, keyif, acı gibi durumlar karşısında bir seçim yapmak zorunda değildir.