Hasan G. Bahçekapılı

Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
https://orcid.org/0000-0002-2056-9718

DOI: 10.5281/zenodo.7239132

Ahlâktan Tanrı’ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko’nun “Allah’sız Ahlâk Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Felsefeci Enis Doko bu kitapta Tanrı-ahlâk ilişkisiyle ilgili özel bir iddiayı felsefi olarak temellendirmeye çalışıyor. Kendi ifadesiyle bu iddia ahlâklı olmak için dinin gerektiği veya dindarların ateistlerden daha ahlâklı olduğu iddiası değil. Savunulan iddia ahlâkın ontolojik olarak temellendirilebilmesi için Tanrı’nın var olması gerektiği.