Mükerrem Bedizel Aydın, Prof. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Ender Büyüközkara, Arş. Gör. Dr., Sakarya Üniversitesi

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

DOI: 10.5281/zenodo.6474283

Hilmizâde İbrahim Rıfat ve Esâsü’l-Ahlâk

Hilmizâde İbrahim Rıfat hakkında çok az malumat vardır. Arşiv belgelerinden elde edilen bilgilere göre İbrahim Rıfat, Beyazıd Camii ders mezunlarından idi (Güçtekin, 2013, s. 210). Kadıköy’de 1900-1914 (?) yılları arasında eğitim veren Kenzü’l-maarif Mektebi’nin kurucusu ve müdürü olduğu da bilinmektedir (Güçtekin, 2013, ss. 209-211).  Eserlerinden öğrendiğimize göre çeşitli okullarda öğretmenlik yapmıştır. Sualli Cevaplı Talim-i Edebiyat-ı Osmaniyye adlı eserinde Hadikatü’l-Maarif Mektebi (İbrahim Rıfat, 1312); Menakıb-ı Hazret-i İmam Şafiî yahud Bir Hatıra adlı eserinde ise Mekteb-i Tefeyyüz muallimlerinden olduğunu ifade eder (İbrahim Rıfat, 1318).