AHLAK DERGİSİ

Yazarın ihtiyacı veya talebi doğrultusunda, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu ifade eden bir kabul mektubu gönderilebilir. Mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği “Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI)” numarasını içermektedir.