Muhammet Emin Ünal –

Arş. Gör., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
meminunal@nku.edu.tr

orcid : https://orcid.org/0000-0001-8798-4070

DOI: 10.5281/zenodo.5336823

Kâfiyeci’nin Tarih Usûlü ve Tarihçilik Ahlakı Anlayışı

Bu çalışma Kâfiyeci adıyla meşhur olmuş Muhyiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Süleyman (öl. 879/1474)’ın tarih usûlü ve tarihçilik ahlakına dair görüşleri ele almayı amaçlar. Bunun yanı sıra Kâfiye’cinin tarihçilerde aradığı şartları ve tarih yazımı türlerini aktarmayı hedefler.