Prof. Dr.,Mükerrem Bedizel Aydın, Sakarya Üniversitesi. baydin@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-2047-265X

Dr., Ender Büyüközkara, Sakarya Üniversitesi. ebuyukozkara@sakarya.edu.tr

https://orcid.org/0000-0002-7039-3159

Mehmed Sadık Rifat Paşa ve Zeyl-i Risâle-i Ahlâk

Osmanlı devlet adamlarından Mehmed Sadık Rifat (1807-1857)[1] yoğun görevleri arasında pek çok eser vücuda getirmiş; özellikle siyaset, hukuk ve ahlak konularında yazmıştır. Ölümünden sonra, resmî ve özel yazılarından bir kısmı oğlu Mehmed Rauf Paşa tarafından Müntehabat-ı Âsâr başlığı altında toplanarak yayımlanmıştır. Eser şu yazılardan müteşekkildir:


[1] Biyografisi için bkz.: Günay, 1992; Semiz, 1994; Akyıldız, 2008.

DOI: 10.5281/zenodo.4173095