Tahsin Demir

Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı.
tahsindemir@outlook.com
https://orcid.org/10.5281/zenodo.5336945

DOI: 10.5281/zenodo.5336945

Tahsin Demir – Ömer Türker’in “Ahlâkîliğin Doğası” Kitap Kritiği, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2021.

Uzun zamandır pratik felsefenin yeniden inşası fikrini dile getiren ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Ömer Türker, serinin ilk kitabı olan Ahlâkîliğin Doğası adlı eserini yakın zamanda yayımladı. Öncellikle eserin pratik felsefe alanına ilişkin bir mukaddime özelliği taşıdığı, daha doğru ve bütüncül tahliller için serinin diğer kitaplarının beklenmesi gerektiği ifade edilmelidir.