AHLAK DERGİSİ
Levent Bayraktar – Aşkınlık ve Ahlâk

Levent Bayraktar – Aşkınlık ve Ahlâk

Levent Bayraktar – Prof. Dr.- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4172881

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5496-6896

Anahtar Kelimeler: AhlâkAhlâk MetafiziğiAşkınlıkBen ve ÖtekiDeğerŞahsiyet

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 1-9

Aşkınlık ve Ahlâk

Özet
İnsan nedir, diğer canlılardan hangi özellikleri ile ayrılır ve hayatın bir anlamı var mıdır gibi sorular ve meseleler, etik ve metafizik bir ele alışı zorunlu kılar. İnsanoğlu, tabiatın içinde ve onun bir parçası olmakla birlikte sadece bir canlı türü değildir. O, fizik ve biyolojik olgularla açıklanıp tüketilebilecek bir varlık da değildir. Çünkü insan, olgularla çevrili ve kayıtlı olmasına rağmen bunların ötesini de tasavvur ve tahayyül edebilen bir değer varlığıdır. İnsan, anlam arayan, anlam atfeden, anlamlandırma ihtiyacı duyan biricik canlıdır. Bu yüzden bütün eylemleri ya bir değerden kaynaklanır ya da bir değeri gerçekleştirmeye yönelir. Değer adına eylemek, ahlâkî bir varlık olmak demektir. Ahlâk, olgu ile yetinmemek ve olması gerekeni gerçekleştirmektir. Ahlâkî şahsiyet, değer adına tavır alabilmek ve kendi bencilliğimizi aşarak, aşkınlaşmak yolunda teşekkül etmektedir. Bu bağlamda bu çalışmada, insanın değer bilinci geliştirmek suretiyle, ahlâkî bir şahsiyet olarak aşkınlaşması problematiği irdelenmektedir.

Rahmi Karakuş – Ahlak Üzerine Düşünmek

Rahmi Karakuş – Ahlak Üzerine Düşünmek

Rahmi Karakuş – Prof. Dr.- Sakarya Üniversitesi

DOI: 10.5281/zenodo.4173147

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6415-5501

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 10-16

Anahtar Kelimeler: AhlâkDeğerler EğitimiEtik

Ahlak Üzerine Düşünmek

Bilgi ve iletişimin arttığı, teknolojinin kendisini aşan gelişmelerle insan hayatına buyurgan olduğu zamanımızda ahlaki hayatımızın sorunları da çetrefilleşmiş durumdadır. Ahlak hakkında soruşturma yapan felsefe ise (etik) bu alanda kendisini daha çok analiz ve kritik faaliyeti ile sınırlandırmış durumdadır. Hâlbuki felsefenin tarihi – yakın zamanlara kadar- hakikat araştırması ile çıktığı düşünme serüvenini ahlakla taçlandırma örnekleri ile doludur. Felsefe ahlaki normlar ve erdemler hakkında düşünme ve tekliflerde bulunmak bir tarafa ahlak hakkında soruşturma yapan felsefe felsefeden ayrılmak üzeredir. Diğer taraftan değerler eğitimi adıyla ahlakilik sorununa çözüm bulmaya çalışılması da söz konusudur. Değerler eğitiminin ‘sosyal bilim’ anlayışı ile ele alınışı ve fakat felsefi düşünce ile ilişkisiz bir araştırma ve uygulama geliştiriyor oluşu problemlidir. Sosyal bilimlerle felsefi düşüncenin birlikle çalışması zorunludur. Ahlak insaniliğimizin özsel kısmında yer almaktadır. Bilişsel yanımız ile eyleyen yanımızı birbirinden bağımsızlaştırmak düşüncede mümkün olabilir ancak bu pratikte mümkün değildir. Bu nedenle ahlakilik hem özsel (kişili olma) yönümüz hem de her eylemimizi belli bir derecede kuşatıcıdır.