Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Burhaneddin Kanlıoğlu

DOI: 10.5281/zenodo.4264078

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3555-0144

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 34-42

Anahtar Kelimeler: John RawlsJürgen HabermasMüzakereci DemokrasiPolitik LiberalizmRawls Habermas Tartışması

Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakerici Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Bu metin, çağdaş politik felsefenin iki önemli ismi Rawls ve Habermas’ın politik teklif ve önermelerini mukayeseli bir şekilde incelenmeyi ve mevcut literatürün bu iki düşünürün politik felsefelerindeki benzerlikler ve farklılıklar hakkındaki kanaatlerini göstermeyi amaçlar. Bu inceleme Rawls-Habermas tartışmasının geldiği merhale ve çağdaş politik problemler üzerindeki muhtemel katkı ve yaklaşımları konu edinecektir .