Hüseyin Aykut – “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Hüseyin Aykut

Dr. Öğr. Üyesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü

DOI: 10.5281/zenodo.6506994

Hüseyin Aykut – “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Felsefî bakış açısından sanat ve sanatçının ahlakı üzerine…