AHLAK DERGİSİ
Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Burhaneddin Kanlıoğlu, Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakereci Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Burhaneddin Kanlıoğlu

DOI: 10.5281/zenodo.4173340

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-3555-0144

Yıl: 2020 (Eylül) / Cilt: 1 / Sayı: 1
Sayfa: 34-42

Anahtar Kelimeler: John RawlsJürgen HabermasMüzakereci DemokrasiPolitik LiberalizmRawls Habermas Tartışması

Rawls – Habermas Tartışması: Politik Liberalizmden Müzakerici Demokrasiye, Benzerin Farklılıkları

Bu metin, çağdaş politik felsefenin iki önemli ismi Rawls ve Habermas’ın politik teklif ve önermelerini mukayeseli bir şekilde incelenmeyi ve mevcut literatürün bu iki düşünürün politik felsefelerindeki benzerlikler ve farklılıklar hakkındaki kanaatlerini göstermeyi amaçlar. Bu inceleme Rawls-Habermas tartışmasının geldiği merhale ve çağdaş politik problemler üzerindeki muhtemel katkı ve yaklaşımları konu edinecektir .

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism to Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism to Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

Rawls-Habermas Debate: from Political Liberalism To Deliberative Democracy, Dissimilarities of the Similar

This essay aims to indicate the comparative analysis of the political offers and discussions of the two important 􀏐igures of contemporary political philosophy, Rawls and Habermas, and the current literature in terms of the similarities and differences in the political philosophy of these two thinkers. This enquiry will focus on possible contribution concerning the contemporary political problems in light of the Rawls-Habermas debate.