AHLAK DERGİSİ

Yazarların, Ahlâk Dergisi’ne göndermiş oldukları makalelere telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair örneği aşağıda belirtilmiştir.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) Ahlâk Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) derginize gönderilmeden önce yayımlanılması ve değerlendirilmesi üzere başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya tümü yayımlanmak üzere tarafınızca onaylanması takdirinde, ayrı ayrı her bir makalenin tüm basım hakları sadece Ahlâk Dergisi’nde ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Aşağıda imzası bulunan yazar(lar) olarak “katkı verenlere notlar” kılavuzunda yer alan tüm şartları kabul eder ve makalenin/makalelerin söz konusu kılavuzda belirtilen etik kurallara uygun olarak hazırlandığını açık bir şekilde onaylarım/onaylarız. Aynı zamanda gönderilen tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle sunulduğunu, makale yazarının/yazarlarının tüm düzeltme ve denetleme haklarını Ahlâk Dergisi yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dahil olmak üzere tüm hakları –çalışmaların kabulü halinde- Ahlâk Dergisi’ne devrettiğimi(zi) ve bu metinlerin yayınlanması karşılığında hiçbir ücret talep etmediğimi kabul ediyorum/ediyoruz.”