AHLAK DERGİSİ

Ahlâk Dergisi, kabul edilmiş̧ bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin güncellenmesini, ekleme ve çıkarma yapılmasını kabul etmektedir. Bu çerçevede gerçekleşecek talepler, yazışmayı başlatan yazar tarafından Ahlâk Dergisi sekreterine iletilmelidir. Talepler şunları içermelidir;

  • Söz konusu olabilecek ismin eklenme, çıkarılma veya yeniden düzenlenme nedeni,
  • Çalışma dahilinde olan tüm yazarların bu düzenleme konusunda hem fikir olduğunu ifade edeceği ayrı ayrı (e-posta, faks veya mektup yoluyla) onayları. Ayrıca böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen veya çıkarılan yazarın onayı da gerekmektedir.
  • Yazışmayı başlatan ve yürüten yazar tarafından yollanmayan talepler, Ahlâk Dergisi sekreteri tarafından doğrudan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır ve bilgilendirilecektir.
  • Ahlâk Dergisi sekreteri, derginin yayın kurulunu talepler konusunda bilgilendireceği, kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşı sağlanana kadar basımının donduralacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, her türlü düzenleme talebi dikkate alınmayacaktır.