THE AHLAK JOURNAL

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas U. / Kyrgyzstan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Turkey)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / United Kingdom)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas U. / Kyrgyzstan

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Turkey)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Turkey)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Turkey)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Turkey)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Turkey)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Turkey)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Turkey)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Jordan)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Turkey)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Turkey)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Turkey)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Turkey)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Turkey)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Turkey)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)


Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Turkey)