ADVISORY BOARD

Abdiraşit Babataev (Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Uni. / Kyrgyzstan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Uni. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Uni. / Türkiye)

Anthony Booth (Prof. Dr. University of Sussex / United Kingdom)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Camgırbek Bököşov (Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Uni. / Kyrgyzstan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Uni. / Türkiye)

Habip Türker (Prof. Dr., Gaziantep Uni. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Uni. / Türkiye)

Kenan Göçer (Assoc Prof., Sakarya Uygulamalı Bilimler Uni. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Uni. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Uni. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Assoc Prof., Sakarya Uni. / Türkiye)

Mehmet Lütfi Arslan (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Uni. / Türkiye)

Mohammed Basil Altaie (Prof. Dr., Yarmouk University / Jordan)

Murat Ertan Kardeş (Prof. Dr., İstanbul Uni. / Türkiye)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Uni. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., Sakarya Uni. / Türkiye)

Necati Murad Omay (Assoc Prof., İstanbul Uni. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Uni. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Uni. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., Sakarya Uni. / Türkiye)

Shukrullo Umarov (Dr., International Scientific Research Center of Imam Tirmizi / Uzbekistan)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Uni. / Türkiye)

Tufan Çötok (Assoc Prof., Sakarya Uni. / Türkiye)

Uğur Köksal Odabaş (Assoc Prof., Atatürk Uni. / Türkiye)

Vasil Gluchman (Prof. Dr., University of Presov / Slovakia)