BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Abdiraşit Babataev (Öğr. Gör. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. / Kırgızistan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üni. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Üni. / Türkiye)

Anthony Booth (Prof. Dr. University of Sussex / Birleşik Krallık)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Camgırbek Bököşov (Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. / Kırgızistan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üni. / Türkiye)

Habip Türker (Prof. Dr., Gaziantep Üni. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. / Türkiye)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Üni. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Mehmet Lütfi Arslan (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üni. / Türkiye)

Mohammed Basil Altaie (Prof. Dr., Yarmouk University / Ürdün)

Murat Ertan Kardeş (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üni. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Necati Murad Omay (Doç. Dr. İstanbul Üni. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Üni. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Shukrullo Umarov (Dr., International Scientific Research Center of Imam Tirmizi / Özbekistan)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Üni. / Türkiye)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Uğur Köksal Odabaş (Doç. Dr., Atatürk Üni. / Türkiye)

Vasil Gluchman (Prof. Dr., University of Presov / Slovakya)