Hasan G. Bahçekapılı – Ahlâktan Tanrı’ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko’nun “Allah’sız Ahlâk Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Hasan G. Bahçekapılı – Ahlâktan Tanrı’ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko’nun “Allah’sız Ahlâk Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Hasan G. Bahçekapılı

Dr., İstanbul Medipol Üniversitesi, Psikoloji Bölümü
https://orcid.org/0000-0002-2056-9718

DOI: 10.5281/zenodo.7239132

Ahlâktan Tanrı’ya Ulaşılabilir mi? Enis Doko’nun “Allah’sız Ahlâk Mümkün mü?” Kitabı Üzerine Bir İnceleme

Felsefeci Enis Doko bu kitapta Tanrı-ahlâk ilişkisiyle ilgili özel bir iddiayı felsefi olarak temellendirmeye çalışıyor. Kendi ifadesiyle bu iddia ahlâklı olmak için dinin gerektiği veya dindarların ateistlerden daha ahlâklı olduğu iddiası değil. Savunulan iddia ahlâkın ontolojik olarak temellendirilebilmesi için Tanrı’nın var olması gerektiği.

Tahsin Demir – Ömer Türker’in “Ahlâkîliğin Doğası” Kitap Kritiği, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2021.

Tahsin Demir – Ömer Türker’in “Ahlâkîliğin Doğası” Kitap Kritiği, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2021.

Tahsin Demir

Doktora Öğrencisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı.
tahsindemir@outlook.com
https://orcid.org/10.5281/zenodo.5336945

DOI: 10.5281/zenodo.5336945

Tahsin Demir – Ömer Türker’in “Ahlâkîliğin Doğası” Kitap Kritiği, Ketebe Yayınları, İstanbul, 2021.

Uzun zamandır pratik felsefenin yeniden inşası fikrini dile getiren ve bu alanda çalışmalarını sürdüren Ömer Türker, serinin ilk kitabı olan Ahlâkîliğin Doğası adlı eserini yakın zamanda yayımladı. Öncellikle eserin pratik felsefe alanına ilişkin bir mukaddime özelliği taşıdığı, daha doğru ve bütüncül tahliller için serinin diğer kitaplarının beklenmesi gerektiği ifade edilmelidir.