AHLAK DERGİSİ
Açık ve Ulaşılabilir Veri Sistemi

Açık ve Ulaşılabilir Veri Sistemi

Ahlâk Dergisi açık erişim politikası yürütmektedir. Tüm yayınlanmış veriler ve makaleler www.ahlâkdergisi.org adresinde ve dergimizin Dergi Park sayfalarında yayımlanır. Bu bağlamda okuyucular ve araştırmacılar gerekli referansları göstermek kaydıyla Ahlâk Dergisi’nde yayımlanan makaleleri indirebilir, okuyabilir veya çoğaltabilir.

DOI Kullanımı

DOI Kullanımı

DOI, alıntılama yapmak ve elektronik dokümanlara bağlantı vermek için kullanılabilmektedir. DOI, elektronik yayımlamanın başlangıcında yayımcı tarafından belgelere atanan, alfa- nümerik şeritlerden oluşur ve benzersizdir. Atanan DOI hiçbir şekilde değişmez. Bu sebeple, bir dokümandan alıntılama yapmak için uygun bir araçtır, özellikle de henüz tam kaynakça bilgisi hazır olmayan basım aşamasındaki makaleler için.

Ahlâk Dergisi için verilmiş doğru bir DOI örneği (internet adresi formatında): dx.doi.org
DOI internet üzerindeki herhangi bir belgeye bağlantı oluşturmak için kullanıldığında bu tanımlayıcı kati suretle değişmez.

Kabul ve Onay Mektubu

Kabul ve Onay Mektubu

Yazarın ihtiyacı veya talebi doğrultusunda, kendisine yayın kurulu tarafından makalesinin durumunu ifade eden bir kabul mektubu gönderilebilir. Mektup, yazarın daha sonra resmî süreçlerde ihtiyaç duyabileceği “Dijital Nesne Tanımlayıcı (Digital Object Identifier: DOI)” numarasını içermektedir.

Yayımlama Sırası

Yayımlama Sırası

Tüm düzeltme ve gözden geçirme işlemleri sona erdikten sonra Yayın Kurulu, makalelerin yer alacağı sayıyı baskı aşamasına getirecektir. Normalde makaleler arz ediliş tarihlerine göre sıralanır; ancak özel durumlar ve dosyalar, aktüel süreçlere dair istisnalar söz konusu olabilmektedir. Böyle bir karar alındığında yazar(lar) detaylıca bilgilendirilmektedir.

Düzeltme ve Düzenleme

Düzeltme ve Düzenleme

Ahlâk Dergisi, makaleleri Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlar. Metinler nitelikli, özenli bir Türkçe ve İngilizce ile yazılmalıdır. Türkçe makalelerde genişletilmiş İngilizce bir özete yer verilmelidir. İngilizce veya Türkçelerinin düzenlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünen yazarlar Ahlâk Dergisi sekreterinden yardım alabilirler. Ahlâk Dergisi yetkilileri, yazarlar için düzenleme ile ilgilenecek bir düzeltmen bulacaktır. Bu işlemin hizmet bedeli yazarlara aittir.

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Başvuru Öncesi Yapılması Gerekenler

Aşağıdaki baslıklar, başvuru yapılmadan önce makalelerine son şeklini veren yazarlara yardımcı olacaktır. Aşağıdaki kılavuz belirlenen kriterlerin makalelerde yer alıp almadığı hususunda detaylı bir yol haritası olarak hazırlanmıştır. Yazarlar bu kılavuza başvurabilir:

İlk sayfada yazar(lar)ın tam ad(lar)ı ve unvan(lar)ı bulunmalıdır.

Makale iki veya daha fazla kişi tarafından yazıldıysa, yazarlardan biri dergi sekreteriyle yazışmayı yürüten yazar olarak belirlenmeli ve bu isim ilk sayfada “ad-soyad, posta adresi, iş/cep numarası ve e-posta” bilgileriyle birlikte belirtilmelidir.

Türkçe yazılmış makaleler için:

  • Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık,
  • İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,
  • İngilizce yazılmış 1500-2000 kelimelik yazarı tarafından tashih edilmiş Genişletilmiş İngilizce Özet. Bu özet başlığı, alt başlıkları ve tüm referansları İngilizce olarak içermelidir (Bu bölüm, çalışma kabul edildikten sonra da iletilebilir).

İngilizce yazılmış makalelerde,

  • İngilizce yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük,
  • Türkçe yazılmış en az 150 en fazla 200 kelimelik bir özet, 4-8 adet anahtar sözcük ve bir de başlık, Eğer yazar Türkçe bilmiyorsa, bu bölüm Ahlâk Dergisi yetkilileri tarafından tercüme edilecektir.

Tüm görsel ögeler, uygun format ve uzantılarda (.jpg, .pdf or .png), basılabilir çözünürlükte ve nizami boyutlara sahip olmalıdır.

Tüm tablolar (başlıklar, tanımlar ve dipnotlar da dâhil olmak üzere) eksiksiz bulunmalıdır.

Çalışmanın kelime ve dilbilgisi kontrolü sağlanmış olup, Türk Dil Kuralları hassasiyetlerine özen gösterilmelidir.

Referanslarda APA 6th edition formatı kullanılmalıdır.

Metinde tüm referanslar kaynakçada belirtilmek kaydıyla sıralanmalıdır.

Tescilli materyallerin kullanılabilmesi için kaynaklardan izin alınmalıdır. (İnternet siteleri dahil)

Telif Hakkı

Telif Hakkı

Yazarların, Ahlâk Dergisi’ne göndermiş oldukları makalelere telif hakkı onayı yazısı eklemeleri gerekmektedir. Bu onaya dair örneği aşağıda belirtilmiştir.

“Yazar(lar)ı, unvan(lar)ı aşağıda açıkça belirtilen ekteki makale(ler) Ahlâk Dergisi’nde yayımlanmak üzere değerlendirmelerinize sunulmuştur. Bu makale(ler) derginize gönderilmeden önce yayımlanılması ve değerlendirilmesi üzere başka bir dergiye yollanmamıştır. Makalelerden herhangi biri veya tümü yayımlanmak üzere tarafınızca onaylanması takdirinde, ayrı ayrı her bir makalenin tüm basım hakları sadece Ahlâk Dergisi’nde ait olduğunu kabul ettiğimizi beyan ederiz. Aşağıda imzası bulunan yazar(lar) olarak “katkı verenlere notlar” kılavuzunda yer alan tüm şartları kabul eder ve makalenin/makalelerin söz konusu kılavuzda belirtilen etik kurallara uygun olarak hazırlandığını açık bir şekilde onaylarım/onaylarız. Aynı zamanda gönderilen tüm makalelerin özgün çalışmalar olduğunu, özgün telif haklarının belgeleriyle sunulduğunu, makale yazarının/yazarlarının tüm düzeltme ve denetleme haklarını Ahlâk Dergisi yayın kuruluna devrettiğini ve tescilli telif hakları da dahil olmak üzere tüm hakları –çalışmaların kabulü halinde- Ahlâk Dergisi’ne devrettiğimi(zi) ve bu metinlerin yayınlanması karşılığında hiçbir ücret talep etmediğimi kabul ediyorum/ediyoruz.”

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler

Yazar Kadrosundaki Değişiklikler

Ahlâk Dergisi, kabul edilmiş̧ bir çalışmayı yayımlamadan önce yazar isimlerinin güncellenmesini, ekleme ve çıkarma yapılmasını kabul etmektedir. Bu çerçevede gerçekleşecek talepler, yazışmayı başlatan yazar tarafından Ahlâk Dergisi sekreterine iletilmelidir. Talepler şunları içermelidir;

  • Söz konusu olabilecek ismin eklenme, çıkarılma veya yeniden düzenlenme nedeni,
  • Çalışma dahilinde olan tüm yazarların bu düzenleme konusunda hem fikir olduğunu ifade edeceği ayrı ayrı (e-posta, faks veya mektup yoluyla) onayları. Ayrıca böyle bir durum söz konusu olduğunda eklenen veya çıkarılan yazarın onayı da gerekmektedir.
  • Yazışmayı başlatan ve yürüten yazar tarafından yollanmayan talepler, Ahlâk Dergisi sekreteri tarafından doğrudan prosedürü takip etmesi gereken yazara yollanacaktır ve bilgilendirilecektir.
  • Ahlâk Dergisi sekreteri, derginin yayın kurulunu talepler konusunda bilgilendireceği, kabul edilmiş bir çalışmanın yazar kadrosu konusunda uzlaşı sağlanana kadar basımının donduralacağı unutulmamalıdır. Çalışma basıldıktan sonra, her türlü düzenleme talebi dikkate alınmayacaktır.