Hüseyin Aykut – “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Hüseyin Aykut – “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Hüseyin Aykut

Dr. Öğr. Üyesi, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim Bölümü

DOI: 10.5281/zenodo.6506994

Hüseyin Aykut – “Sanatçı özel, ahlaktan arındırılmış birisi olamaz.”

Felsefî bakış açısından sanat ve sanatçının ahlakı üzerine…

A. Sacit Açıkgözoğlu – “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

A. Sacit Açıkgözoğlu – “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

A. Sacit Açıkgözoğlu

Prof., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

DOI: 10.5281/zenodo.6507007

A. Sacit Açıkgözoğlu – “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

Geleneksel sanatlar zaviyesinden sanatçının ahlakı üzerine…

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Halil Berktay

Prof. Dr., İbn Haldun Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Tarih Bölümü.
halil.berktay@ihu.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5336753

Halil Berktay – “Tarihçilerin gerçeği aramak üzerine kurulu bir töresi vardır.”

Prof. Dr. Halil Berktay, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorularını cevaplıyor.