Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu

BİLİM VE DANIŞMA KURULU

Abdiraşit Babataev (Öğr. Gör. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. / Kırgızistan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üni. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Üni. / Türkiye)

Anthony Booth (Prof. Dr. University of Sussex / Birleşik Krallık)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Camgırbek Bököşov (Prof. Dr., Kırgızistan-Türkiye Manas Üni. / Kırgızistan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacı Bayram Veli Üni. / Türkiye)

Habip Türker (Prof. Dr., Gaziantep Üni. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. / Türkiye)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Üni. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Mehmet Lütfi Arslan (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üni. / Türkiye)

Mohammed Basil Altaie (Prof. Dr., Yarmouk University / Ürdün)

Murat Ertan Kardeş (Prof. Dr., İstanbul Üni. / Türkiye)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Üni. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Necati Murad Omay (Doç. Dr. İstanbul Üni. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Üni. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Shukrullo Umarov (Dr., International Scientific Research Center of Imam Tirmizi / Özbekistan)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Üni. / Türkiye)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Üni. / Türkiye)

Uğur Köksal Odabaş (Doç. Dr., Atatürk Üni. / Türkiye)

Vasil Gluchman (Prof. Dr., University of Presov / Slovakya)

Yayın Kurulu

Yayın Kurulu

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya Üniversitesi

Arş. Gör. Dr. Ali Öztürk

Sakarya Üniversitesi

Dr. Ali Vasfi Kurt

Arş. Gör. Ayhan Koçkaya

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Levent Bayraktar

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Kaya

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Tufan Çötok

Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Rıdvan Şimşek

Bursa Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Yasin Şahin

Giresun Üniversitesi

Editör Masası

Editör Masası

EDİTÖR MASASI

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya Üniversitesi

Editör

Doç. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya Üniversitesi

Yardımcı Editör

Burhaneddin Kanlıoğlu

Felsefe Doktora Öğrencisi (İstanbul Üniversitesi), Boğaziçi Üniversitesi

Yardımcı Editör

Arş. Gör. Dr. Ali Öztürk

Sakarya Üniversitesi

Dil Editörü

Arş. Gör. Ayhan Koçkaya

Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

Editöryal Düzen ve Tasarım

Dr. Selda Kavas Afacan

Fikir ve Sanat Vakfı

Dijital Medya Sekreteri

Gökhan Özmen

Editör Ofisi

Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi A Blok Felsefe Bölümü Oda no:328

54050 Serdivan/SAKARYA TÜRKİYE

+902642956816 editor@ahlakdergisi.org