AHLAK DERGİSİ
Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / Birleşik Krallık)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Türkiye)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Türkiye)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Türkiye)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Ürdün)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Türkiye)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Türkiye)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)

Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Editör Masası

Editör Masası


İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

@ Sakarya University

Editör

Burhaneddin Kanlıoğlu

Turkey

Burhaneddinkanliogluı@gmail.com

Etik & Politik Felsefe

About: PhD Candidate @ Istanbul University

Editör Yardımcısı

Ali Öztürk

Turkey

aliozturk@sakarya.edu.tr

Sosyoloji, Güven Çalışmaları

About: PhD Candidate @ Sakarya University

Editöryal Düzen ve Tasarım / Editorial Layout and Design

Selda Kavas Afacan

Turkey

selda.kavasafacan@gmail.com
Art & Design

About: PhD Candidate @ Yildiz Technical University

Dijital Medya Sekreteri / Digital Media Secretary

Gökhan Özmen

Turkey

gokhanozm@gmail.com