AHLAK DERGİSİ
Bilim ve Danışma Kurulu

Bilim ve Danışma Kurulu

Abdirreşit Babatev (Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Ali Osman Gündoğan (Prof. Dr., Muğla Ü. / Türkiye)

Ali Utku (Prof. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Ayhan Bıçak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Anthony Booth (Dr. University of Sussex / Birleşik Krallık)

Camgırbek BÖKÖŞOV (Prof. Dr., Manas Ü. / Kırgısıztan)

Cengiz Çakmak (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ekrem Demirli (Prof. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Ertan Kardeş (Doç. Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Fulya Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Hacıbayram Veli Ü. / Türkiye)

Habip TÜRKER (Prof. Dr., Gaziantep Ü. / Türkiye)

Hakan Poyraz (Prof. Dr., Mimar Sinan GSÜ. / Türkiye)

Kenan Göçer (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Kenan Gürsoy (Prof. Dr., İstanbul Aydın Ü. / Türkiye)

Levent Bayraktar (Prof. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. / Türkiye)

Mehmet Kaya (Doç. Dr., Sakarya Ü. / Türkiye)

Mehmet Lütfi ARSLAN (Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Ü. / Türkiye)

Mohammed Basil ALTAİE (Yarmouk Ü. / Ürdün)

Mustafa Çevik (Prof. Dr., Ankara Sosyal Bilimler Ü. / Türkiye)

Mükerrem Bedizel Aydın (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Necati Murad OMAY (Dr., İstanbul Ü. / Türkiye)

Osman Bilen (Prof. Dr., Dokuz Eylül Ü. / Türkiye)

Ömer Türker (Prof. Dr., Marmara Ü. / Türkiye)

Rahmi Karakuş (Prof. Dr., SAKARYA Ü. / Türkiye)

Süleyman Dönmez (Prof. Dr. Akdeniz Ü. / Türkiye)

Tufan Çötok (Doç. Dr., Sakarya Ü. /Türkiye)

Vasil Gluchman, (Prof. Dr., University of Presov)

Uğur Köksal ODABAŞ (Doç. Dr., Atatürk Ü. / Türkiye)

Editör Masası

Editör Masası

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya Üniversitesi

Editör

Arş. Gör. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Burhaneddin Kanlıoğlu

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ali Öztürk

Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

Editöryal Düzen ve Tasarım

Selda Kavas Afacan

Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dijital Medya Sekreteri

Gökhan Özmen