AHLAK DERGİSİ

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Rahmi Karakuş

Sakarya Üniversitesi

Editör

Arş. Gör. Dr. Ender Büyüközkara

Sakarya Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Burhaneddin Kanlıoğlu

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Ali Öztürk

Doktora Öğrencisi, Sakarya Üniversitesi

Editöryal Düzen ve Tasarım

Selda Kavas Afacan

Doktora Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dijital Medya Sekreteri

Gökhan Özmen