Mügem Kızılcık, Yüksek Lisans Öğrencisi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Felsefe Ana Bilim Dalı
https://orcid.org/0009-0009-0736-4142

DOI: 10.5281/zenodo.11032151

Mügem Kızılcık – Søren Kierkegaard’ın “Korku ve Titreme” Adlı Eseri Üzerine Felsefi Bir Çözümleme Denemesi

1813-1855 yılları arasında yaşayan Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, 19. yüzyıl Batı felsefesinin köşe taşlarından biri olan varoluşçu düşünürdür.