A. Sacit Açıkgözoğlu – “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

A. Sacit Açıkgözoğlu

Prof., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü

DOI: 10.5281/zenodo.6507007

A. Sacit Açıkgözoğlu – “Gelenekte bir şey vefalıysa güzeldir, iyidir. Vefasızsa, iyi değildir. Vefasız ise zaten gelenek değildir.”

Geleneksel sanatlar zaviyesinden sanatçının ahlakı üzerine…