Tahsin Görgün – “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Tahsin Görgün

Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü.
tgorgun@29mayis.edu.tr

DOI: 10.5281/zenodo.5338535

Tahsin Görgün – “İnsanın özü ahlâki olmasıdır, ahlâklı olmasıdır.”

Prof. Dr. Tahsin Görgün, Ahlak Dergisi’nin “Tarihçinin Ahlâkı” başlıklı bir soruşturmasında “Tarihin bir ahlâkı var mıdır? Eğer böyle bir ahlâk varsa bunu nasıl tanımlayabiliriz? Bu nasıl ve ne türden bir ahlâktır?” sorularını cevaplıyor.